Ροή Ανακοινώσεων
16/07/2021
8ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος
Παρουσίαση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα QAPP
16/07/2021
12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
Παρουσίαση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα QAPP
16/07/2021
MD2019, CATANIA, SICILY 2019
Παρουσίαση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα QAPP
16/07/2021
ASM Virtual 2020
Παρουσίαση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα QAPP
16/07/2021
IAFP 2021
Παρουσίαση εργασιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα QAPP
13/05/2021
Rapid Microbial QA Assessment of Chicken Liver Using FTIR Spectroscopy and ML
Ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο https://www.frontiersin.org/
13/05/2021
Microbiota of Chicken Breast and Thigh Fillets Stored under Different Refrigeration Temperatures
Ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο https://www.mdpi.com/
13/05/2021
Strain variability in biofilm formation: A food safety and quality perspective
Ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο Food Research International
13/05/2021
Growth of Listeria monocytogenes in partially cooked battered chicken nuggets
Ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο https://www.mdpi.com/