ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΝΕΑ
Internet of Foods: Από το ράφι του σούπερ μάρκετ θα ελέγχουμε την ασφάλεια των τροφίμων

Στη συνέντευξή του, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ (27/9/2020) με τίτλο «Internet of Foods: Από το ράφι του σούπερ μάρκετ θα ελέγχουμε την ασφάλεια των τροφίμων», ο καθηγητής. Γ.Ι. Νυχάς αναφέρθηκε στο έργο QAPP.

 

Δείτε το άρθρο εδώ

Οργανοληπτικός έλεγχος για τον ποιοτικό προσδιορισμό φιλέτων στήθους κοτόπουλου
Ο οργανοληπτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (ΓΠΑ) με στόχο τον προσδιορισμό της αλλοίωσης σε φιλέτο στήθος κοτόπουλου. Το πάνελ των 14 κριτών κλήθηκε να αξιολογήσει τα συντηρημένα δείγματα κοτόπουλου με βάση την όψη και την οσμή τους


Εφαρμογή πολυφασματικής απεικόνισης (MSI) και φασματοσκοπίας υπερύθρου
Στα πλαίσια πειραμάτων αλλοίωσης σε φιλέτο στήθος κοτόπουλου στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (ΓΠΑ), δείγματα κοτόπουλου αναλύθηκαν με τις σύγχρονες μεθόδους της πολυφασματικής απεικόνισης (MSI) και της φασματοσκοπίας υπέρυθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR). Τα φασματικά αποτελέσματα που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μοντέλων προσδιορισμού της αλλοίωσης στο εν λόγω προϊόν.


Πρότυπο Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Φρέσκων Προιόντων Πουλερικών

Το QAPP είναι ένα 3-ετές ερευνητικό έργο, το οποίο αποβλέπει στη δημιουργία επιστημονικής γνώσης, στην κατανόηση των διεργασιών και στην παροχή λύσεων, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τροφίμων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων.Το όραμα του έργου QAPP είναι η ανάπτυξη ενός Έξυπνου Πλαισίου Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας προϊόντων βασισμένων σε κοτόπουλο, που θα υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η οποία θα ενσωματώνει μεθόδους, δεδομένα και εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων για όσους δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά.