Ροή Ανακοινώσεων
04/06/2020
QAPP Μειώνει το χρόνο ανάλυσης τροφίμων
Δημοσίευση στο ψηφιακό newsletter κλάδου τροφίμων και ποτών
15/04/2020
Implementation of Multispectral Imaging (MSI)
Δημοσίευση στο www.mdpi.com/journal/microorganisms
26/09/2019
Συμμετοχή στο Συνέδριο ICPMF11 στην Braganza, Πορτογαλία 2019
Παρουσίαση εργασιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα QAPP
12/09/2019
Οργανοληπτικός έλεγχος για τον ποιοτικό προσδιορισμό φιλέτων στήθους κοτόπουλου
Πειράματα στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (ΓΠΑ)
12/09/2019
Εφαρμογή πολυφασματικής απεικόνισης (MSI) και φασματοσκοπίας υπερύθρου
Πειράματα στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (ΓΠΑ)
15/03/2019
Μελέτη της ανάπτυξης του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. σε φιλέτα κοτόπουλου
Μελέτη της ανάπτυξης του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. σε φιλέτα κοτόπουλου
15/03/2019
Εκπαιδευτικές Ημερίδες ΠΦΥ «Γ. Παπαδάκης», Πανελλήνια Εταιρεία Διατροφής
Διάλεξη σε Πανελλήνιο Συνέδριο
14/03/2019
Ανάπτυξη του παθογόνου Listeria monocytogenes σε παναρισμένες κοτομπουκιές
Ανάπτυξη του παθογόνου Listeria monocytogenes σε παναρισμένες κοτομπουκιές
13/03/2019
Διάλεξη στο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Εταιρείας Διατροφής 2019
Διάλεξη στο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Εταιρείας Διατροφής 2019