Δημοσιεύσεις
13/05/2021
Rapid Microbial QA Assessment of Chicken Liver Using FTIR Spectroscopy and ML
Ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο https://www.frontiersin.org/
13/05/2021
Microbiota of Chicken Breast and Thigh Fillets Stored under Different Refrigeration Temperatures
Ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο https://www.mdpi.com/
13/05/2021
Strain variability in biofilm formation: A food safety and quality perspective
Ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο Food Research International
13/05/2021
Growth of Listeria monocytogenes in partially cooked battered chicken nuggets
Ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο https://www.mdpi.com/
19/03/2021
Spoilage assessment of chicken breast fillets by means of (FT-IR) and (MSI)
Ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο https://www.sciencedirect.com/
30/09/2020
Internet of Foods: Από το ράφι του σούπερ μάρκετ θα ελέγχουμε την ασφάλεια των τροφίμων
Δημοσίευση στο www.ethnos.gr.
04/06/2020
QAPP Μειώνει το χρόνο ανάλυσης τροφίμων
Δημοσίευση στο ψηφιακό newsletter κλάδου τροφίμων και ποτών
15/04/2020
Implementation of Multispectral Imaging (MSI)
Δημοσίευση στο www.mdpi.com/journal/microorganisms
05/03/2019
QAPP FoodMicro 2018
QAPP FoodMicro 2018