26/09/2019
Συμμετοχή στο Συνέδριο ICPMF11 στην Braganza, Πορτογαλία 2019

Στα πλαίσια του συνεδρίου Predictive Modeling in Food  - ICPMF11 (Braganca, Portugal,17-21 Σεπτεμβρίου 2019) παρουσιάστηκαν τρεις εργασίες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα QAPP:

1. MODELLING OF LISTERIA MONOCYTOGENES GROWTH IN CHICKEN NUGGETS AS A FUNCTION OF TEMPERATURE, Ourania Raftopoulou, Evgenia Spyrelli, Efstathios Panagou, George-John Nychas, Alexandra Lianou

Agricultural University of Athens, Department of Food Science and Human Nutrition, Athens, Greece

 

2. NON-INVASIVE MULTISPECTRAL IMAGE ANALYSIS FOR THE ASSESSMENT OF SPOILAGE IN POULTRY PRODUCTS, Evgenia Spyrelli1, Agapi Doulgeraki2, Anthoula Argyri2, Chrysoula Tassou2, Efstathios Panagou1, George-John Nychas1 

1Agricultural University of Athens, Department of Food Science and Human Nutrition, Laboratory of Microbiology and Biotechnology of Foods, Athens, Greece. 2Hellenic Agricultural Organisation "Demeter", Institute of Technology of Agricultural Products, Lycovrissi, Greece

 

3. RAPID QUALITY ASSESSMENT OF POULTRY PRODUCTS USING AT-LINE MULTISPECTRAL IMAGING (MSI), Evgenia Spyrelli1, Agapi Doulgeraki2, Anthoula Argyri2, Chrysoula Tassou2, Efstathios Panagou1, George-John Nychas1 

1Agricultural University of Athens, Department of Food Science and Human Nutrition, Laboratory of Microbiology and Biotechnology of Foods, Athens, Greece. 2Hellenic Agricultural Orginisation "Demeter", Institute of Technology of Agricultural Products, Lycovrissi, Greece


Πόστερς Συνεδρίου: 1,2.