15/03/2019
Ανάπτυξη του παθογόνου Listeria monocytogenes σε παναρισμένες κοτομπουκιές

Σε εξέλιξη βρίσκονται πειράματα στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (ΓΠΑ) με στόχο τη μελέτη της ανάπτυξης του παθογόνου βακτηρίου Listeria monocytogenes κατά τη συντήρηση παναρισμένων κοτομπουκιών σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία συντήρησης. Απώτερος σκοπός είναι η αξιοποίηση των μικροβιολογικών δεδομένων που θα προκύψουν για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της ανάπτυξης του συγκεκριμένου παθογόνου σε ανάλογα προϊόντα κοτόπουλου σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία συντήρησης.