26/09/2019
Οργανοληπτικός έλεγχος για τον ποιοτικό προσδιορισμό φιλέτων στήθους κοτόπουλου

Ο οργανοληπτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (ΓΠΑ) με στόχο τον προσδιορισμό της αλλοίωσης σε φιλέτο στήθος κοτόπουλου. Το πάνελ των 14 κριτών κλήθηκε να αξιολογήσει τα συντηρημένα δείγματα κοτόπουλου με βάση την όψη και την οσμή τους