Συνέδρια
16/07/2021
8ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος
Παρουσίαση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα QAPP
16/07/2021
12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
Παρουσίαση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα QAPP
16/07/2021
MD2019, CATANIA, SICILY 2019
Παρουσίαση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα QAPP
16/07/2021
ASM Virtual 2020
Παρουσίαση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα QAPP
16/07/2021
IAFP 2021
Παρουσίαση εργασιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα QAPP
26/09/2019
Συμμετοχή στο Συνέδριο ICPMF11 στην Braganza, Πορτογαλία 2019
Παρουσίαση εργασιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα QAPP
15/03/2019
Εκπαιδευτικές Ημερίδες ΠΦΥ «Γ. Παπαδάκης», Πανελλήνια Εταιρεία Διατροφής
Διάλεξη σε Πανελλήνιο Συνέδριο
05/03/2019
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο το κρέας και τα Προϊόντα του «από τον στάβλο στο πιάτο»
Προφορική Παρουσίαση σε Εθνικά Συνέδρια
04/03/2019
26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018
Ανηρτημένη εργασία σε διεθνές συνέδριο