Ροή Ανακοινώσεων
19/03/2021
Spoilage assessment of chicken breast fillets by means of (FT-IR) and (MSI)
Ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο https://www.sciencedirect.com/
01/10/2020
Internet of Foods: Από το ράφι του σούπερ μάρκετ θα ελέγχουμε την ασφάλεια των τροφίμων
Δημοσίευση στο www.ethnos.gr.
30/09/2020
Internet of Foods: Από το ράφι του σούπερ μάρκετ θα ελέγχουμε την ασφάλεια των τροφίμων
Δημοσίευση στο www.ethnos.gr.
04/06/2020
QAPP Μειώνει το χρόνο ανάλυσης τροφίμων
Δημοσίευση στο ψηφιακό newsletter κλάδου τροφίμων και ποτών
15/04/2020
Implementation of Multispectral Imaging (MSI)
Δημοσίευση στο www.mdpi.com/journal/microorganisms
26/09/2019
Συμμετοχή στο Συνέδριο ICPMF11 στην Braganza, Πορτογαλία 2019
Παρουσίαση εργασιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα QAPP
12/09/2019
Οργανοληπτικός έλεγχος για τον ποιοτικό προσδιορισμό φιλέτων στήθους κοτόπουλου
Πειράματα στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (ΓΠΑ)
12/09/2019
Εφαρμογή πολυφασματικής απεικόνισης (MSI) και φασματοσκοπίας υπερύθρου
Πειράματα στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (ΓΠΑ)
15/03/2019
Μελέτη της ανάπτυξης του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. σε φιλέτα κοτόπουλου
Μελέτη της ανάπτυξης του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. σε φιλέτα κοτόπουλου