28/11/2018
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ QAPP

To Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλοξένησε στις 24 Σεμπτεμβριου 2018 την επίσημη συνάντηση Kick-off του έργου QAPP