05/03/2019
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ QAPP

To Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλοξένησε στις 27 Φεβρουαρίου 2019 την δεύτερη συνάντηση του έργου QAPP