05/03/2019
Παρουσιάσεις του έργου QAPP

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, στη Θεματική ενότητα «Νέες Τεχνολογίες στη υπηρεσία της βιομηχανίας Τροφίμων» του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν 2 εργασίες στα πλαίσια του έργου QAPP. Η πρώτη ανακοίνωση αφορούσε την παρουσίαση του έργου QAPP και έγινε από την Dr. Αγάπη Δουλγεράκη Ερευνήτρια Δ’ του ΙΤΑΠ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και η δεύτερη έγινε από την κα Ευγενία Σπυρέλλη υποψήφια διδάκτορας του ΓΠΑ η οποία παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα του έργου.